Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Inštrukcije tehničnega naravoslovja

POHITI ;) 24 x 45 min paket še dodatno znižan, iz 209 EUR -> 188 EUR!!!

Primer izrisa diagrama notranjih veličin za nek splošen, realen nosilec

(upogibni moment ˇMˇ in prečna sila ˇVˇ)

030 / 741 - 891

[email protected]

Si se odločil/a za inštrukcije?

Rezerviraj si termin

na koledarju:

Ali pa kar od tu pošlji vprašanje, sporočilo, povpraševanje, ... ;)

p.s.: ne pozabi pripisati kontakta!

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

OLE ;) Uspešno poslano! Se bom potrudil odpistai karseda hitro ;) 030 / 741 - 891 www.winstrukcije.com

Statika je kot znanje predpogoj za študij Trdnosti materialov in konstrukcij !!!

Statika in kinematika sodita v »obvezni repertoar« tehniške, inženirske izobrazbe. Pridobljeno znanje predstavlja osnovno teoretično orodje za vse veje tehnike. Študent pridobi osnovna znanja mehanike. V poglavju Statike se seznani z osnovnimi koncepti mehanike in metodologijo abstrakcije realnih problemov, ki vodi do izbire fizikalnega modela in njegove matematične formulacije. Pridobi osnovna znanja o interakciji trdnih teles, konceptu sil in zunanjem in notranjem ravnotežju trdnih (togih) teles. Podrobneje se seznani z metodologijo reševanja ravnotežnih problemov standardnih konstrukcijskih elementov in določevanja notranjih sil in momentov. Osvoji koncept tro-razsežnega prostora in osvoji metodologijo matematičnega popisovanja prostora z vekorskim računom. V poglavju Kinematika pridobi nato še splošna znanja o popisovanju gibanja teles v ravnini in prostoru. Pridobljena znanja so osnova za vse veje tehnike. Med študijem osvojite tudi miselni proces, ki je potreben za abstrakcijo realnega problema, formuliranje fizikalnega modela ter pripadajočega matematičnega modela.

Statika, ki jo inštruiram velja za naslednje fakultete:

- FA - Fakulteta za arhitekturo

- FS - Fakulteta za strojništvo

- FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Inštrukcije tehničnega naravoslovja. Inštrukcije, ki niso samo inštrukcije, odprejo čudovit svet naravoslovnih znanj. Win INŠTRUKCIJE!

Imam nekaj letne izkušnje na področju inštruiranja Statike in tudi Kinematike, predvsem za poklicne srednje šole, strojne, arhitekturo, gradbeništvo, kakor tudi na nivoju fakultetnega izobraževanja.

Primer klasičnega kinematičnega problema - poševni met

Ponujam tudi zakup paketa učnih ur, ki Vam prinese še dodatnih 20% popusta. Ure pa lahko porabite kadarkoli po dogovoru. Inštruiram v Ljubljani.

Za še kakšen dodaten popust pa preveri na spletni strani: http://www.winstrukcije.com/popusti

Preveri moj koledar zasedenosti in se naroči: http://www.winstrukcije.com/koledar-zasednosti

Preveri tudi kaj je zanimivega na FORUM-u!

Priporočeno učno gradivo za statiko kakor tudi za kinematiko:

Beer, F.P, Johnston, E.R., Eisenberg, E.R.: Vector mechanics for engineers : Statics, McGraw-Hill, 2007

Stropnik, J., Tehniška mehanika I - delovni zvezek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2000

Stropnik, J., Kinematika, Zbirka nalog z rešitvami, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1989

Halilovič, M., Urevc, J., Starman, B., Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi : delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2011

Statika na internetu: www.youtube.com