Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Inštrukcije tehničnega naravoslovja

POHITI ;) 24 x 45 min paket še dodatno znižan, iz 209 EUR -> 188 EUR!!!

Inštrukcije: TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Tehnična dokumentacija, predstavlja način pogovora,

predstavitve idej med inženirji!

Sodobnih kompleksnih strojev, mehanizmov ni mogoče opisati, predstaviti drugače kot grafično. Star pregovor pravi: Slika je več kot tisoč besed. In tega se inženirji še kako zavedamo ob potrebi po komuniciranju.

Zato so uvedeni v inženirski sistem raznorazni standardi in podstandardi, ki definirajo ter predpisujejo način grafičnega komuniciranja. Le tako lahko nato komunicirata dva ali več inženirjev iz različnih oddelkov recimo v kakšnem večjem podjetju.

Standardi, ki jih uporabljamo inženirji v EU in širše so naslednji

- SIST ISO (http://www.sist.si - Slovenski inštitut za standardizacijo),

- ISO (http://www.iso.org/iso/home.html - International Standard Organization) in

Predstavitveni posnetek pomena ISO standarda

Naslov: What ISO standard do for you

- DIN (http://www.din.de/de/ - Deutsches Institut fur Normung).

Omenjeni standardi predpisujejo podatke o standardnih strojnih elementih (vijaki, ležaji, sorniki, podložke, gredne vezi itd.), kakor tudi oblikah strojnih elementov (raznorazni žlebovi, navoji, prehodi, utori, posebnosti pri montaži in kasnejšem obratovanju itd.) in tudi pripadajočim strojnim elementom glede na namen njihove uporabe, kot tudi obremenitveni razred delovanja in uporabe predpisane obdelave materialov (Ra, Rz, Rc), tolerance (IT razred - velikost tolerančnega polja), hrapavost itd.

Primer ONLINE kalkulatorja toleranc in ujemov: CALCULATION OF FITS po ISO 286 (2010)

Za lažjo predstavo sledi nekaj primerov strojnih elementov in oblik

Tako je osnovna delitev poglavij v spoznavanju

Tehnične dokumentacije naslednja:

-> VRSTE IN IZDELAVA RISB

(način risanja, skica, risba, diagrami, splošne zahteve na dokumentaciji)

-> GLAVNE ZNAČILNOSTI RISB

(papir, formati, glava risbe, merila, pisava, standardna/nestandardna števila, ... )

-> PROJEKCIJE

(splošne centralne in vzporedne, večpogledne - Mongeove, ... )

-> PREDSTAVITVE

(zaporedje korakov, kotiranje, razne oblike, prerezi, šrafure, ... )

-> POSEBNOSTI PREDSTAVITVE IN KOTIRANJA

(ukrivljena pločevina, središčne izvrtine, žlebovi za iztek orodja, konus, odlitki, ... )

-> HRAPAVOST TEHNIČNIH POVRŠIN

(profil površine, izmerki, metode vrednotenja, ... )

-> TOLERANCE IN UJEMI

(tolerance dolžin, kotov, zapis tolerance, ujemi, sistem ujemov, izbira ujemov, ... )

-> NAVOJI, VIJAKI, VIJAČNE ZVEZE

(navoji, kotiranje navojev, izteki za izrez navojev, vijaki, matice, podložke vijačne zveze, ... )

-> PREDSTAVITEV KOVIČNIH SPOJEV

(vrste kovic, vrste kovičnih spojev, risanje in označevanje spojev, ... )

-> VARJENI SPOJI

(postopki varjenja, risanje in označevanje zvarnih spojev, kakovostni razred, ... )

-> ZVEZA PESTA Z GREDJO

(zagozde, mozniki, utorne zveze, ... )

-> SORNIKI, VSKOČNIKI, PUŠE

(sorniki, razcepke, vskočniki, zatiči, vrtalne puše, ... )

-> LEŽAJI

(risanje ležajev, vrste ležajev, namestitev in tesnenje, gradiva za ležaje, SKF, FAG, katalogi, ... )

-> TESNILA

(vrste tesnil, dotična, nedotična, montaža, obdelava na mestu tesnjenja)

-> ZOBNIKI IN ZOBNIŠKE DVOJICE

(mere in geometrija zobnikov, zobniške dvojice, ... )

-> VZMETI

(vrste vzmeti, poenostavljeno risanje, montažne mere, ... )

-> JEKLENE KONSTRUKCIJE

(risanje in kotiranje jeklenih konstrukcij, ... )

-> NAPRAVE

(cevi, cevne zveze, električne inštalacije, fluidni sistemi, ... )

-> DOLOČANJE, PREDPISOVANJE IN OZNAČEVANJE OBDELAV

(podatki o materialih, označevanje jekel, povezave Fe - jeklo, litine, kovinske prevleke, ... )

-> STROJNO PODPRT IZRIS DOKUMENTACIJE

(CAD oprema, CAM oprema, ... )

-> KATALOGI KOMPONENT, PODSKLOPOV

(standardizirana klasifikacija komponent, klasifikacija sklopov in podsklopov, ... )

-> KLASIFIKACIJA IN RAZPOREDITEV, STRUKTURA KATALOGA STANDARDOV

(strukturno deblo katalogov, zaporedje kataloških oštevilčevanj, ... )

Priporočena je naslednja študijska literatura

Tehnična dokumentacija, avtor: prof. dr. Ivan Prebil, doc.dr. Samo Zupan

(STRI Svetovanje, 2011)

Strojniški priročnik, avtor: prof. dr. Bojan Kraut

(Tehniška založba Slovenije, Letnik izdaje: zadnja izdaja)

Tehnično risanje, avtor: prof. dr. Srečko Glodež

(Tehniška založba Slovenije)

030 / 741 - 891

[email protected]

Si se odločil/a za inštrukcije?

Rezerviraj si termin

na koledarju:

Ali pa kar od tu pošlji vprašanje, sporočilo, povpraševanje, ... ;)

p.s.: ne pozabi pripisati kontakta!

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

OLE ;) Uspešno poslano! Se potrudim karseda hitro odgovoriti ;) Lep in uspešen dan še naprej! 030 / 741 - 891 www.winstrukcije.com

Priporočena literatura za učenje

Tehnična dokumentacija

Opomba: Knjiga je zelo primerna tudi za profesionalno rabo, zato se nakup tovrstne literature obrestuje tudi po končanem študiju.

Cena: 112 EUR

Dobavljivost: 7 delovnih dni od naročila

Opisna geometrija

Opomba: Za informacijo o ceni in dobavljivosti pišite oziroma pokličite.